Bladen en Lesideeën Basisonderwijs

taalschat 1

De Taalschat-serie bestaat uit 36 bladen, die helpen de taalschat (woordenschat) uit te breiden. Ze zijn zeer geschikt als huiswerk voor de bovenbouw. Hiernaast een voorbeeld om te zien hoe alle bladen zijn opgezet.

Elk blad begint met 10 spreekwoorden inclusief een summiere uitleg. Daarna 10 woorden met daarnaast het synoniem. Vervolgens een lijst van 20 "moeilijke" woorden met een korte verklaring. Het laatste onderdeel varieert. Te denken valt aan afkortingen, gezegden, mannelijk - vrouwelijk en uitdrukkingen als: zo ... als ...

Een Taalschat-les kan er als volgt uitzien: Eerst de overhoring van het huiswerk door bijvoorbeeld van alle 4 onderdelen een 5-tal verklaringen op te lezen; waarna de leerlingen de bijbehorende dikgedrukte woorden moeten geven.

Daarna de bespreking en uitvoerige uitleg van het nieuwe blad; het liefst met veel voorbeelden uit het dagelijks leven en eventueel anekdotes.

Als afsluiting van de les kun je in kleine groepjes een spreekwoord laten uitbeelden door middel van een toneelstukje (letterlijk of figuurlijk). Ook is het mogelijk om enkele spreekwoorden op het bord te laten tekenen.

 

 

download button  taalschat 1                 download button  taalschat 13               download button  taalschat 25

download button  taalschat 2                 download button  taalschat 14               download button  taalschat 26

download button  taalschat 3                 download button  taalschat 15               download button  taalschat 27

download button  taalschat 4                 download button  taalschat 16               download button  taalschat 28 

download button  taalschat 5                 download button  taalschat 17               download button  taalschat 29

download button  taalschat 6                 download button  taalschat 18               download button  taalschat 30

download button  taalschat 7                 download button  taalschat 19               download button  taalschat 31

download button  taalschat 8                 download button  taalschat 20               download button  taalschat 32

download button  taalschat 9                 download button  taalschat 21               download button  taalschat 33

download button  taalschat 10               download button  taalschat 22               download button  taalschat 34

download button  taalschat 11               download button  taalschat 23               download button  taalschat 35

download button  taalschat 12               download button  taalschat 24               download button  taalschat 36