Bladen en Lesideeën Basisonderwijs

cijferlijst

Dit excel-bestand bestaat uit meerdere bladen. Als je op het eerste blad ("Fouten") het nummer van de oefening of taak, het aantal opgaven (maximaal 100) en de namen van de leerlingen invult, dan wordt dit automatisch overgenomen op het tweede blad ("Cijfers").

Vul je nu op het eerste blad het aantal gemaakte fouten in, dan verschijnt op het tweede blad op dezelfde positie het daarbij behorende cijfer. Daarbij worden beoordelingen onder de norm in rood weergegeven. De cijfers worden afgerond op hele en halve punten en de gemiddelden op tienden.

Het derde blad ("rzf") bevat de normering. In dit geval is dat de 80%-norm d.w.z. als 80% goed is, wordt dat als voldoende (een zes) bestempeld. Wil je andere normen gebruiken of afronden op hele punten, dan hoef je alleen de cijfers in kolom B te veranderen. Kolom A met de percentages moet je niet wijzigen, want alle scores worden eerst berekend in procenten en daarna omgerekend in cijfers.

 

download button cijferlijst