grieks terras


schooljaar kalender

Op deze pagina vind je gewone jaarkalenders en schooljaar-kalenders, die lopen van augustus t/m juli van het volgende jaar. Dit soort kalenders is erg handig bij het plannen en noteren van vergaderdata, ouderavonden, sportdagen, lesvrije dagen e.d.

Cellen markeren  gaat als volgt: rechtsklik op een cel of een reeks daarvan - kies: celeigenschappen - dan: opvulling. Je hebt een keuze aan allerlei kleuren, opvuleffecten en patroonstijlen of een combinatie daarvan.

Bij de schooljaar-kalenders van de 3 regio's is uitgegaan van het advies van het ministerie van OCW betreffende herfst- ,voorjaars- en meivakantie. Mocht dat afwijken, dan is dat in excel eenvoudig aan te passen via: rechtsklik op een cel - celeigenschappen - opvulling - patroonstijl - middelste van de bovenste rij (grijs 25%) dan wel de meest linker (effen).

Nog een opmerking over de schoolweek-nummering. Als je op een zelf aangepaste kalender de schoolweken wilt nummeren, dan wordt er van uitgegaan, dat een week met 1 of 2 vrije dagen gewoon (voor vol) meegeteld wordt.

 

download button  jaar-kalender leeg

download button  jaar-kalender 2021 leeg

download button  jaar-kalender 2022 leeg

download button  schooljaar-kalender leeg

download button  schooljaar-kalender 2020-2021 leeg

download button  schooljaar-kalender 2020-2021 regio noord

download button  schooljaar-kalender 2020-2021 regio midden

download button  schooljaar-kalender 2020-2021 regio zuid

download button  schooljaar-kalender 2021-2022 leeg

download button  schooljaar-kalender 2021-2022 regio noord

download button  schooljaar-kalender 2021-2022 regio midden

download button  schooljaar-kalender 2021-2022 regio zuid